Pastoralno osoblje

Župnik, župni vikari

fra Martin Jaković, župnik

fra Marko Vrdoljak, župni vikar

fra Josip Ivanović, župni vikar

fra Josip Petonjić, župni vikar

***

Vesna Dodig, tajnica

Članovi pastoralnog vijeća:

od 28. rujna 2015.

 1. Badrov Vlado
 2. Barišić Marija
 3. Čovčić Dario
 4. Čulo Ante
 5. Firšt Martina
 6. Glavaš Jelena
 7. Glivarec Damir
 8. Jerković Ivana
 9. Jurković Vinko
 10. Klikić Andrej
 11. Kobler Nina
 12. Konjevod Dubravka
 13. Pušić Anto
 14. Sajko Barbara
 15. Šaravanja Ana-Marija
 16. Štancl Tomislav
 17. Vlašić Zoran
 18. Vrbanić Filip

Članovi župnog ekonomskog vijeća:

od 13. veljače 2017.

 1. Bedek Ana
 2. Kompes Eva
 3. Šprem Željko