Hodočašće Gargano i Sicilija

Od 5. do 12. listopada grupa hodočasnika je hodočastila u Loreto, Lanciano, Luceru, Gargano, Bari i Siciliju. Posjetili smo još Ravenu i  San Marino. Puno se lijepoga vidjelo i doživjelo. Uz duhovne sadržaje posjetili smo spomenike kulture i arheološke iskopine na Siciliji.