Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Ksaver – križni put za djecu

U nedjelju, 15. ožujka, u 14.00 sati, pred katedralom se okupilo tridesetak djece iz naše župe koji su, ojačani molitvom na kardinalovom grobu, krenuli hodočastiti na Ksaver gdje smo zajedno sa djecom iz drugih župa molili križni put. Animirali smo osmu postaju. Tekst su čitale vjeroučenice Ana Ćurić i Sara Klikić. Nakon molitve slijedilo je slatko osvježenje „kikićima“. Najmlađa hodočasnica ima samo 5 godina i sve je hrabro izdržala. To je Tara Nardell.

S nama su bili i naši ministranti sa svojim voditeljem fra Vilčekom. Nakon slatkog osvježenja krenuli smo kućama.