Dušni dan

Na Dušni dan smo imali Molitvu za odriješenje pokojnika pokopanih na starom svetoduškom groblju, ali i za sve naše pokojne!

Pokoj vječni daruj im, Gospodine!