Duhovna obnova za mlade

Dragi vjernici!

Pozivamo vas na duhovnu obnovu za mlade i one koji se tako osjećate!

Više informacija na plakatu!