Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Nove orgulje u crkvi sv. Antuna

Naša župa sv. Antuna i Samostan Svetoga Duha pokrenuli su projekt nabave novih orgulja za crkvu sv. Antuna. Postojeće orgulje su dotrajale, često se kvare i nisu građene, niti prilagođene za naš crkveni prostor.

Svoj dar možete ubaciti u škrabicu, donijeti u župni ured ili uplatiti na račun: IBAN HR4524020061100908284.

Također se možete prijaviti za kumstvo jedne ili više svirala.

Sve informacije možete naći u priloženom letku.