Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Uskrsna prodaja misijsko-karitativne zajednice

Donosimo kreativni videić naših predivnih dama iz Misijsko-karitativne zajednice o ukrasima koji vas čekaju 4. korizmene nedjelje ispred Bazilike! Neka nas zahvati duh služenja i pomoći najpotrebitijima u našoj Pučkoj kuhinji!