Sakramenti

Sakrament krsta

Iz Katekizma Katoličke Crkve (1213)

Sveti krst je temelj cijeloga kršćanskog života, ulaz u život Duha (vitae spiritualis ianua) i vrata koja otvaraju pristup drugim sakramentima. Po krštenju smo oslobođeni od grijeha i nanovo rođeni kao sinovi Božji, postajemo Kristovi udovi i pritjelovljeni smo Crkvi te bivamo dionici njezina poslanja: „Krštenje je sakrament preporođenja vodom i riječju.“

 • Prijava krštenja: u župnom uredu; najmanje mjesec dana prije slavlja.
 • Dokumenti za prijavu krštenja: kopija rodnoga lista djeteta i posvjedočenje o sakramentima za kuma ili kumu.
 • Slavlje sakramenta krštenja: subotom u 12 sati u crkvi sv. Antuna Padovanskoga ili u kapelici Svetoga Duha; ili po dogovoru
 • Obvezna pouka i susret s roditeljima i kumovima: četvrtkom prije subote krštenja u 18 sati.

Sakrament potvrde

Iz Katekizma Katoličke Crkve (1316-1317)

Potvrda usavršuje krsnu milost; ona je sakrament koji daje Duha Svetoga da nas dublje ukorijeni u božansko posinstvo, da nas čvršće pritjelovi Kristu, da ukrijepi nasu vezu s Crkvom te nas tješnje pridruži njezinom poslanju i pomogne da kršćansku vjeru svjedočimo riječju i djelima. Potvrda, kao i krštenje, u dušu kršćana utiskuje duhovni biljeg ili neizbrisiv karakter; zato se ovaj sakrament može primiti samo jednom u životu.

 • Datum slavljenja sakramenta potvrde: 06. svibnja 2017. u 10.00 sati

Sakrament euharistije

Iz Katekizma Katoličke Crkve (1407-1409)

Euharistija je srce i vrhunac života Crkve, jer njome Krist Crkvu i sve njezine članove pridružuje svojoj žrtvi hvale i zahvaljivanja, koju je jednom zauvijek na krizu prinio Ocu; po ovom sakramentu on izlijeva milost spasenja na svoje Tijelo – Crkvu. Euharistijsko slavlje uvijek obuhvaća: navješćivanje Božje rijeci, zahvaljivanje Bogu Ocu za sva njegova dobročinstva, naročito za dar Sina, zatim posvećenje kruha i vina i sudjelovanje u liturgijskoj gozbi primanjem Tijela i Krvi Gospodnje. Sve to tvori jedinstven bogoštovni cin. Euharistija je spomen-čin Kristova Vazma: to jest djela spasenja koje je Krist izvršio životom, smrću i uskrsnućem, a koje se uprisutnjuje po liturgijskom činu.

Raspored svetih misa u župnoj crkvi

a) tijekom godine, od 1. rujna do 20. lipnja
– radnim danom: 7.00 i 19.00 sati (u Došašću: 6.00 i 19.00 sati);
– nedjeljom: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 19.00 sati.

b) tijekom ljeta, od 21. lipnja do 31. kolovoza
– radnim danom
: 7.00 i 19.00 sati;
– nedjeljom: 7.30, 10.30 i 19.00 sati.

Raspored svetih misa izvan župne crkve

 • Crkva Bezgrešnog Srca Marijina u Mikulićima:

a) radnim danom: u 7.15 sati (svibanj i listopad u 18.30 sati)

b) nedjeljom: u 9.00 sati.

 • Dom umirovljenika «Sv. Josip» (kapela Gospe od Zdravlja): nedjeljom u 10.00 sati.
 • Dom umirovljenika «Sv. Maksimilijan Kolbe»: nedjeljom u 11.30 sati.
 • Klinika za tumore: subotom u 16.30 sati.
 • Bolnica Svetog Duha (kapela Blažene Djevice Marije): utorkom i četvrtkom u 6.30 i nedjeljom u 8.00 sati.
 • Svakoga dana slave se svete mise u kućnim kapelama sestara Karmelićanki Božanskog Srca Isusova (Vrhovec 29) i sestara Svetoga Križa (Vrhovec 43).

 

Misa za štovatelje sv. Antuna

Svakog utorka navečer u 19.00 sati molimo večernju u čast našega sveca zaštitnika i slavimo misu za sve žive i pokojne štovatelje sv. Antuna.

 

Sakrament pomirenja

Iz Katekizma Katoličke Crkve (1495-1498)

Opraštati grijehe u Kristovo ime mogu samo svećenici koji su od crkvene vlasti dobili ovlast odrješivanja. Duhovni ucinci sakramenta Pokore jesu: pomirenje s Bogom; otpuštenje vječne kazne zaslužene smrtnim grijesima; otpuštenje, barem djelomično, vremenitih kazni kao posljedica grijeha; mir i spokoj savjesti, te duhovna utjeha; povećanje duhovnih snaga za kršćansku borbu. Pojedinačna i cjelovita ispovijed teških grijeha s odrješenjem ostaje jedinim redovitim sredstvom za pomirenje s Bogom i s Crkvom. Oprostima vjernici mogu dobiti za sebe, kao i za duše u čistilištu, otpuštenje vremenitih kazni koje su posljedice grijeha.

 • Sakramentu ispovijedi i pomirenja može se pristupiti svakim danom prije i za vrijeme svetih misa te u došašću i korizmi u za to predviđene dane.

Sakrament bolesničkoga pomazanja

Iz Katekizma Katoličke Crkve (1527-1532)

Svrha je sakramenta bolesničkog pomazanja da dade osobite milosti kršćaninu koji proživljava tegobe vezane uz teške bolesti ili starost. Vrijeme pogodno za primanje svetog pomazanja sigurno je kad vjernik zbog bolesti ili starosti počinje biti u životnoj pogibelji. Svaki put kada kršćanin teško oboli, može primiti sveto pomazanje, isto tako nakon primanja, kad se bolest pogoršala. Samo svećenici (prezbiteri i biskupi) mogu dijeliti sakrament bolesničke pomasti; pri dijeljenju, služe se uljem blagoslovljenim od biskupa ili, po potrebi, od samoga svećenika služitelja. Bitna radnja u slavlju ovoga sakramenta jest mazanje bolesnika na čelu i rukama (po rimskom obredu) ili na drugim dijelovima tijela (na Istoku); mazanje je popraćeno liturgijskom molitvom svećenika slavitelja kojom zaziva posebnu milost ovog sakramenta. Plodovi posebne milosti sakramenta bolesničke pomasti jesu: bolesnik se sjedinjuje s Kristovom mukom za dobro svoje i Crkve; prima potporu, mir i ohrabrenje da kršćanski podnosi tegobe bolesti ili starosti; prima oproštenje grijeha, ako ga nije mogao primiti u sakramentu pokore; dobiva zdravlje, ako to koristi duhovnom spasenju; pripravlja bolesnika za prijelaz u vječni život.

Kontakt:

 • za bolesnike u bolnicama „Sveti Duh“ (Sveti Duh) te u Klinici za tumore (Ilica): 091/736-2612
 • za ostale bolesnije na području župe: župni ured

Sakrament ženidbe

DOKUMENTI  ZA SKLAPANJE ŽENIDBE U KATOLIČKOJ  CRKVI

 • KRSNI I SLOBODNI LIST. Tražiti u župi krštenja – ne smije biti stariji od 6 mjeseci.
 • POTVRDA O ZARUČNIČKOM TEČAJU
 • DOPUŠTENJE ŽUPNIKA ZA VJENČANJE IZVAN VLASTITE ŽUPE ILI OTPUSNICA. Za zaručnike koji ne stanuju u našoj župi.
 • POTVRDE ZA SKLAPANJE BRAKA U VJERSKOM OBLIKU
 • VJENČANI LIST (Oni koji su već civilno vjenčani)

Općina Črnomerec, Matični ured za vjenčanja, I. kat, soba 26.

Potrebno je ponijeti:

 • Izvod iz matice rođenih,
 • Preslika Domovnice
 • Preslika osobnih iskaznica svjedoka ili kumova.
 • Mladenci dolaze zajedno zbog potpisa.

Pobožnosti

Euharistijsko klanjanje

Srijeda – kapela Svetoga Križa od 8.00 do 18.00 sati (u tišini).
Petak – u župnoj crkvi nakon večernje svete mise.

Molitva svete krunice

Svaku večer prije večernje svete mise u 18.25 sati molimo svetu krunicu, osim u dane kad prema pastoralnom programu u to doba imamo druge pobožnosti ili sakrament ženidbe.

Pobožnosti križnog puta

U korizmeno vrijeme prakticiramo pobožnost križnog puta srijedom i petkom u 18.15 sati. Tijekom cijele korizme u animaciji razmatranja muke Isusove izmjenjuju se sve dobne i interesne zajednice koje djeluju u župi.