Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Franjevačka mladež (Frama)

Frama je bratstvo mladih, punoga naziva „Franjevačka mladež“. To su mladi okupljeni oko Isusa Krista i Božje riječi te djeluju, potaknuti Duhom Svetim, po uzoru na svetoga Franju Asiškoga. Frama djeluje u sklopu velike franjevačke obitelji, ali obuhvaća mlade ljude u razdoblju od 15. do 30. godine života. Vrlo često framaši, po odlasku iz Frame, nastavljaju produbljivati svoj poziv u Franjevačkom svjetovnom redu (OFS).

Frama se najčešće okuplja u franjevačkim samostanima uz moguće izuzetke.

Sami počeci osnivanja ovakvog bratstva sežu tridesetak godina unatrag kada je u Italiji osnovana GIFRA (La Gioventu’ Francescana). Ta se mala zajednica širila i ubrzo došla i do nas.

Framaši su započeli okupljanje na Kaptolu u Zagrebu pri franjevačkom samostanu i crkvi. Dana 14. prosinca 1992. godine službeno je osnovana Frama u Hrvatskoj. U početku je djelovala u osam provincija (redovničkih zajednica na području jedne države ili pokrajine), a uključivala je i dvije provincije u Bosni i Hercegovini.

Zbog velike prostorne udaljenosti, lakše komunikacije i potrebe zajedničkog djelovanja, 2005. godine provedeno je restrukturiranje Frame te se ona danas dijeli na pet područnih bratstava: Osječko područno bratstvo Frame, Zagrebačko područno bratstvo Frame, Primorsko-istarsko bratstvo Frame, Zadarsko-šibensko područno bratstvo Frame i Splitsko-dubrovačko područno bratstvo Frame. Ta područja obuhvaćaju oko 70 aktivnih mjesnih bratstava i oko 1500 do 2000 framaša!

Kao i svaka ozbiljnija skupina u Crkvi, i Frama ima svoju organizacijsku strukturu koja pomaže usmjeravati Framu prema daljnjem razvoju i napretku. Najviša tijela Frame su Nacionalna skupština i Nacionalno vijeće. Svako od pet područnih bratstava ima svoje područno vijeće koje, u skladu s Nacionalnim vijećem i skupštinom, koordinira rad mjesnih vijeća svake Frame. Vijeće se sastoji od pet punopravnih članova i duhovnog asistenta koji su izabrani po Duhu Svetom među članovima bratstva. Službe u vijeću su predsjednik, potpredsjednik, voditelj formacije, tajnik i blagajnik. Po potrebi se mogu birati i još dva pomoćna vijećnika.

Svako mjesno bratstvo nosi sa sobom svoju jedinstvenost i karizmu, ali svima je zajednički poziv Duha Svetoga živjeti bratskim kršćanskim životom. Frama nije samo skup mladih, nego i obitelj – braća i sestre koje djeluju u zajedništvu s Gospodinom.

Naše mjesno bratstvo okuplja se nedjeljom u 20:15 sati u dvorani Antonio. Teme koje razrađujemo na susretima tiču se upoznavanja života svetog Franje Asiškog, produbljivanja znanja kroz Evanđelje i učenje o katoličkom načinu života u današnjem svijetu. Teme najčešće pripremaju naši framaši, a kroz susret nastoje animirati čitavo bratstvo. Tako imamo i razne igre, radove u grupi i slično. Svi su susreti uvijek obogaćeni molitvom.

Najvažniji dan svakoga bratstva Frame, pa tako i našeg, su obećanja. Svake godine framaši obnavljaju svoja krsna obećanja, kao vanjski znak pred Bogom i Crkvom njihovog predanja pozivu Duha Svetoga da kroz iduću godinu žele živjeti Evanđelje i služiti svom bratstvu po primjeru svetog Franje Asiškog. Da bi framaš otkrio svoj poziv i razlučio želi li dati obećanja, treba provesti neko vrijeme u Frami. Samim dolaskom svaki framaš upoznaje djelovanje bratstva na susretima i volontiranjima u župi i smatra se simpatizerom Frame. Ako odluči ostati u bratstvu i prepozna svoj poziv, prima ga se u Framu. Tako kao primljenik, kroz formaciju, produbljuje svoje znanje o životu svetog Franje Asiškog i samog življenja u bratstvu. Nakon završene formacije može dati obećanja, što ga čini punopravnim članom Frame.

Kao mjesnom bratstvu, naša Župa nam je prioritet. Svake treće subote u mjesecu volontiramo u pučkoj kuhinji, čitamo na liturgijskim slavljima i predmolimo krunicu, pomažemo u raznim prodajama i akcijama u Župi i što god je još potrebno. Također, sudjelujemo na svim nacionalnim i područnim kapitulima, duhovnim obnovama, školama animatora, Hodu Franjevačke mladeži…

O Frami, cijelom njenom ustrojstvu i načinu djelovanja u župi i šire, najbolje se uči iz vlastitog iskustva. Zato pozivamo sve koji su voljni služiti braći i sestrama poput Krista, po uzoru na svetog Franju, da nam se pridruže na nekom od naših nedjeljnih susreta.

Mir i dobro!

Mjesto susreta:

Katehetska dvorana „Antonio“

Vrijeme susreta:

Nedjelja, 20.15 sati

Duhovni asistent:

Fra Filip Pušić