VI. Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, Presveto Trojstvo