X. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku i život vječni