1.2.2014.

Nema veće boli od one jedne majke koja je izgubila svoga jedinca. Jedini sin tvoje duše je ljubav prema Bogu, bez koje je vjera mrtva. Oplakuj, dakle, kršćanine, taj neizmjerni gubitak.