1.4.2014.

Petoga je dana Bog stvorio ribe i more (usp. Post 1, 9. 20). Peta krjepost, koja se odnosi na taj dan stvaranja, označuje prakticiranje aktivnog života. U njemu aktivan čovjek pliva morem ovoga svijeta, kako bi mogao pomoći bližnjemu u njegovim potrebama.