1.6.2013.

„Gospodin će na ovoj gori (Sionu) spremiti gozbu od pretiline sočne, od vina staložena“ (Iz 25, 6). To danas čini Crkva, kojoj je Krist pripremio sjajan i raskošan banket, dvostruka i obilna bogatstva: dao je pravo tijelo i pravu krv, i zapovjedio da se dade svima koji povjeruju u njega. Stoga se treba čvrsto vjerovati i ispovijedati da je ono tijelo koje je Djevica rodila, koje je bilo prikovano na križ, koje je ležalo u grobu, koje je uskrslo od mrtvih, koje je uzašlo na nebo i sjelo s desne Ocu, doista dao apostolima a Crkva ga svakoga dana dijeli svojim vjernicima.