10.6.2013.

Gdje je strah i nada, tamo je i život angažiran za Boga. Promotri još kako ulje plovi iznad svih tekućina, te stoga simbolizira nadu u vječna dobra koja su iznad svih prolaznih dobara. Nada je očekivanje budućih dobara. No ona mora biti ponizna i zauzeta u vršenju Božje volje.