11.12.2012.

Moramo se pouzdavati samo u onoga koji je nas učinio, a ne u ono što mi činimo. Onaj koji nas je stvorio je sve Dobro, najveće Dobro; naprotiv, što smo mi učinili, uvijek je okaljano našim grijesima. Ti zato moraš znati u koje se dobro treba pouzdati: jedino u dobrog Isusa Krista.