11.5.2013.

Što je više u srcu ukorijenjena poniznost, to će veća biti savršenost naših djela.