12.3.2014.

Bez Boga ne možemo ništa ni imati ni činiti. Štoviše, bez njega ne možemo sačuvati ni ono što imamo. Stoga je, nakon milosti, potrebno da Gospodin bude s nama i da čuva ono što nam je dao. Budući da nas on dajući nam milost predusreće, u čuvanju te milosti postajemo njegovi suradnici: on ne bdije nad nama ako mi ne bdijemo zajedno s njime.