13.2.2014.

Kada se naša duša nalazi u Božjoj prisutnosti? Kada je sigurna da ništa nema od sebe, u sebi i za sebe, već sve pripisuje onome koji je svako dobro, vrhunsko dobro, iz kojega izvire svaka milost. Obasjana Bogom, duša doista postaje rajem, sjajući ljubavlju, poniznošću, čistoćom. U nju silazi i u njoj boravi Ljubljeni.