16.1.2014.

Na anđelov navještaj Marija se prepala. Prepala se jer nije osjećala dostojnom da joj se pripisuju vrline, za koje je smatrala da ih ni najmanje ne posjeduje. Rijetka krjepost da očita svetost ostaje sakrivenom u onom tko je posjeduje!