16.3.2014.

Budeš li častio Gospodina, on će biti tvoja snaga. Budeš li oprezan i nepovjerljiv prema sebi, Gospodin će biti tvoje utočište spasenja. Budeš li ljubio bližnjega kao samoga sebe, Gospodin će ga spasiti zajedno s tobom.