18.5.2013.

Gdje je nered, tamo treba unijeti svjetlo i priviknuti se tako da se može raspoznati što je čisto, a što nečisto, što je bolesno, a što zdravo, što je podlo, a što časno, što je krjepost, a što mana. A to se postiže promatrajući koji je cilj svih stvari i svakoga našeg djela.