2.3.2014.

Apostol mora posjedovati ustrajnost i strpljivost: ustrajnost u navješćivanju Božje riječi, strpljivost u lajanju pasa protiv njega. Istinsku strpljivost ne podržava briga oko naklonosti ljudi ili strah od njih, već jedino nepokolebljiva ljubav. U protivnom, lažna se strpljivost čuva osvete za primljenu nepravdu više zbog stida pred svijetom i straha nego iz ljubavi prema Bogu.