2.6.2013.

Kontemplativac, uzdižući se u više sfere, ne ide određenim ili ravnim putem, jer kontemplacija nije u njegovoj moći, već ona ovisi o volji Stvoritelja, koji milinu kontemplacije udjeljuje kome hoće, kada hoće i kako hoće.