20.4.2014.

„Ne čudite se ako vas svijet mrzi“ (1 Iv 3, 13). Tko ljubi zemlju, kako može ljubiti građane neba? Dobro gledajući, grješnici mrze sami sebe jer sebi nanose zlo. I tko je zao prema samome sebi, kako može biti dobar prema drugima?