22.5.2013.

O ljepoti svoje Majke Marije kaže sam Isus: „Lijepa si, prijateljice moja, krasna kao Jeruzalem“ (Pj 6, 4). Lijepa po poniznosti, prijateljica po ljubavi, mila po kontemplaciji, krasna po djevičanstvu, kao nebeski Jeruzalem u kojem prebiva Bog. To je njegovo prebivalište sama Djevica: „Blažena utroba, koja te nosila…“ (Lk 11, 27).