23.4.2014.

Škorpion predstavlja đavla koji, dok sugestijama laska i primamljuje, na kraju svojom bodljom na repu ubacuje otrov. Stvarno, u sadašnjem životu, grijehom truje tijelo i dušu, a zatim ih šalje u vječnu osudu. Blažen koga uvijek vodi dobra nakana, protiv koje đavao ne može ništa učiniti.