24.5.2013.

Vječni neprijatelj roda ljudskoga stalno nastoji lišiti ljude vječnoga spasenja. Tog je neprijatelja ubilo Marijino djevičanstvo i muka njezina Sina: njihovom je moću lišen svoje zlokobne moći. S pravom se, dakle, za Mariju može reći: Blažena si među svim ženama, ti, koja si u đavlovu kuću unijela strah i pometnju, koja si skinula glavu tiranu i nama donijela mir.