25.4.2014.

„Sada, dok služite Bogu, pošto ste oslobođeni od grijeha, imate za rod posvećenje, a za svršetak život vječni“ (Rim 6, 22). Izlazak iz mana priprema ulazak krjeposti. Oslobođenje od grijeha vodi k služenju Bogu, služenje Bogu vodi k posvećenju, posvećenje sadašnjeg života vodi u život vječni.