25.5.2013.

Hvala i čast tebi, o blažena Djevice, koja si nas, dajući nam svoga Sina, ispunila dobrotom. Prije bijasmo prazni, i evo nas ispunjenima; bijasmo bolesni, i evo nas zdravima; bijasmo prokleti, i sada smo blagoslovljeni. Evo dobrote, evo raja: Sin tvoj!