28.12.2012.

Danas je Krist blagoslovljen i hvaljen u Nevinoj dječici, koja su za njega i namjesto njega danas bila ubijena od Heroda. Traži se jedan Dječak, ubijena su djeca. U njima se rađa slika, figura mučeništva, i u njima se Bogu posvećuju djeca Crkve. A Crkva po ustima Izaije kaže: „Tko mi rodi sve ove? Bijah bez djece, neplodna, prognana i odbačena, pa tko ih podiže?“ (Iz 49, 21). – O, boli ljute! O, žalosti! Janjčići bijahu odvedeni na klanje da budu ubijeni za Krista. Nove masline bijahu odnesene u prešu da se iz njih istisne ulje. Eto muke malenih! Koja je njihova nagrada? Na gozbi su Gospodinovoj i „pjevaju pjesmu novu“ (Otk 5, 9). Po molitvama Nevine dječice podaj to i nama ti, koji si blagoslovljen u vijeke!