28.4.2014.

Blizina smrti je poseban trenutak za kušnju: tada đavao svim silama napada čovjeka i nastoji izopačiti sve njegove osjećaje. To je odlučan trenutak kada đavao osvaja ili gubi našu dušu. Posebno nas napastuje nevjerom, da ne vjerujemo i ne primimo crkvene sakramente, da nas svlada očaj, da svoje pouzdanje ne stavimo u Božje milosrđe.