29.1.2014.

29. Srce je kao kralj, koji upravlja i vlada nad „državom“, to jest tijelom. Taj kralj raspolaže s pet posebnih „ministara“, to jest s pet osjetila tijela, od kojih su mu dva naročito blizu: uši i usta. Ušima čuje vanjske stvari, a ustima očituje one nutarnje. No ako se uši začepljuju osjećajima i jezik zaustavi, što može učiniti kralj, što srce? Njegovo kraljevstvo biva uništeno, jer su uništeni njegovi ministri. Što dakle učiniti? Ostaje samo i jedino sredstvo: povesti gluhonijemog Isusu da na nj stavi ruku i da ga ozdravi.