29.3.2014.

„Kad bismo raspolagali i s mnogo vremena, trebali bismo ga upotrebljavati oprezno i štedljivo“, piše filozof Seneka. Budući, pak, da nam je vrijeme ograničeno, što moramo činiti? Sine, računaj s vremenom kao sa svetom stvari!