29.5.2013.

Svjetovna mudrost uči da se traže najviše časti, da se uživa u ispraznostima ovoga svijeta, da se zlo uzvrati zlom, da se ne popusti ni pod koju cijenu. Mudrost je to puna oholosti, ispraznosti i zavaravanja.