3.5.2013.

Svjesni vlastite bijede i budućeg raspadanja, pokajnici skidaju sa sebe slavu ovoga svijeta.