3.6.2013.

Radost nade u nebo i poslušnost božanskim zapovijedima sahranjuju pravednika na dva načina: djelotvornog i kontemplativnog života, da bude zaštićen licem Božjim, sakriven ljudskim spletkama i daleko od svadljivih jezika (usp. Ps 30, 21).