30.3.2014.

Uvijek moramo raditi oko svoje duše, da nam se ne dogodi ono što kaže Salomon: „Prolazio sam mimo polje lijenčine, i gle, sve bijaše zaraslo u koprive“ (Izr 24, 30). Stvarno, gdje je tromost lijenosti, tamo odmah raste trnje zlih misli. Slična polju, naša duša mora biti zasijana riječju Božjom, zasađena stablima krjeposti, opskrbljena pašnjacima, to jest puna želja za vječnim životom, i uljepšana raznim cvijećem, to jest svetačkim primjerima.