4.12.2012.

Ulje je začin za svako jelo. Tako i mi moramo strahom Božjim začiniti sve što radimo, jer je rečeno: „Gospodinu služite sa strahom“ (Ps 2, 11) i „Tko misli da stoji, neka pazi da ne padne“ (1 Kor 10, 12).