4.2.2014.

Seljak prekriva magarčeve oči i udara ga štapom, i tako magarac okreće teški mlinski kamen. U našem je to slučaju đavao i svjetovni čovjek. Đavao mu prekriva oči kada mu sjajem zemaljskih stvari zasljepljuje um i pamet; udara ga štapom požude da bi za sobom vukao kamen svjetovne ispraznosti.