4.4.2014.

Krjeposti se s pravom nazivaju „bit“, jer podržavaju čovjeka i ne dopuštaju da padne i da se udalji od vječnih stvari. A da ustraje u krjepostima, potrebno je – kako je to učinio Tobija sa svojom ženom i sinom – da pobjegne od napasti i živi u skrovitosti, bez igdje ičega.