5.3.2014.

Blag je onaj koji se ne žesti niti grize. Vjera je učinila jednostavnim njegovo srce, tako da strpljivo podnosi nepravde koje su mu nanesene. Ako drugi navaljuju na njega, on ostaje smiren. I ne boji se da bude prezren.