6.1.2014.

Kao što je zvijezda privukla Mudrace s istoka u Jeruzalem, tako božanska milost poziva grješnike iz svjetovne ispraznosti na pokoru, da nađu novorođenog Kralja i kada ga nađu, da mu se poklone. A gdje će ga naći? U dobrom primjeru onih koji žive kršćanski.