6.12.2012.

Kada slušamo riječ Božju, srce nam biva prosvijetljeno da možemo ići pravim putem. Dok hodamo, u ruci moramo držati upaljenu svjetiljku, a to se događa kada bližnjemu činimo dobra djela s ispravnom nakanom, koja mora ozariti svaki naš čin.