6.3.2014.

Kada nekoga želiš pohvaliti, ponizi samoga sebe. Želiš li napredovati? Podaj hvalu i svaku čast Bogu, a ne čovjeku, Stvoritelju, a ne stvoru. Želiš li da ne ogovaraš, zaboravi na zlopamćenje i zavist. Ogovarajući druge, njihovu zloću prenosiš na sebe. Sjeti se da tvoje milosrđe mora biti trostruko prema bližnjemu, kao što je trostruko milosrđe Oca nebeskog prema tebi. Bog, u vrijeme nevolje, ulijeva milost koja osvježuje dušu i oprašta grijehe; osim toga, Božje se milosrđe s vremenom sve više proširuje; na kraju ovjenčava te vječnom slavom. Budi i ti dobar s bližnjim: oprosti ako je sagriješio protiv tebe; pouči ga ako vidiš da se udaljio od istine; ako je u potrebi, priteci mu u pomoć. Budi dakle milosrdan kao što je milosrdan tvoj Otac.