6.4.2014.

Kao što lopov bdije noću i krade iz kuće onoga koji spava, služeći se štapom na kojem je kuka za privlačenje stvari, Tako i Krist „štapom“ svoga čovještva i „kukom“ svoga križa đavlu krade duše. Stvarno, rekao je: „Kad budem podignut sa zemlje, sve ću ljude privući k sebi“ (Iv 12, 32).