7.1.2014.

O, Božjega li milosrđa, koje nikada ne zaboravlja da se smiluje i koje je uvijek na raspolaganju svakome tko se njemu vraća! Neka se, dakle, raduju oni koji traže tebe, Isuse, i još više oni koji te nađu. Trči i ti, kao Mudraci, za zvijezdom koja te vodi k životu. Ne ćeš se puno mučiti, brzo ćeš stići i naći Željenoga svetih, Radost anđela.