7.4.2014.

Anđeo je rekao ženama: „Zašto tražite živoga među mrtvima? On nije ovdje! Uskrsnuo je!“ (Lk 24, 6). Nestalo je gorkog korijena križa, procvao je cvijet života sa svojim plodovima. Koji je ležao mrtav, uskrsnuo je u slavi. Ujutro je uskrsnuo onaj koji je umro navečer, da se obistini riječ: „Večer donese suze, a jutro klicanje“ (Ps 30, 6).