8.12.2012.

Blaženu se Djevicu Mariju uspoređuje s punim mjesecom, jer je u svakom pogledu savršena. Dok je mjesec u svojim fazama također i nepotpun, slavna Djevica Marija nije nikada bila nesavršena: ni u svom rođenju, jer je bila posvećena već u začeću; niti u danima svoga života, jer nikada nije sagriješila. Uvijek je sjajila puninom savršenstva. I nazvana je svjetlom jer raspršuje tamu. Molimo te dakle, Gospođo naša, da ti, koja si zvijezda danica, svojim svjetlom raspršiš oblak đavolske napasti, koji prekriva našu pamet. Ti, koja si „pun mjesec“, ispuni našu prazninu i rasprši tamu naših grijeha, da možemo stići do punine vječnoga života i sjaja neizmjerne slave.