8.3.2014.

Ne smijemo se radovati smrti neprijatelja, već žalostiti i plakati. Tako je činio Isus na križu kada je plakao nad čovječanstvom, grijehom ubijenim: „Sine moj, o kad bih mogao umrijeti za tebe! Kad bi samo moja smrt koristila tebi!“ – kao da je htio reći da malo njih želi da on umre za njih. No, Gospodin smatra velikim darom kad mu grješnik dopusti da umre za njega!